Co můžeme nabídnout ?

- vizuální kontrolu, třídění - přebírání dílů dle předložených požadavků, značení dílů

- kontrolu pomocí optických zařízení (mikroskopy, endoskopy a lupy)

- kontrolu dílů pomocí měřidel (komunální, speciální a další)

- kontrolu dílů pomocí přípravků - u dlouhodobých projektů zajišťujeme z vlastních zdrojů zkoušení funkčnosti dílů

jsme schopni zpracovat rychle a v nejvyšší kvalitě i velkoobjemové zakázky

- veškeré práce provádíme v čistých a bezprašných provozech, v nichž mohou být zpracovávány i komponenty citlivé na teplo, vlhko či prach